||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

Aby wziąć udział w wyborach, kandydat musi spełnić następujące kryteria:

  • Zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego.
  • Być w wieku od 15 do 22 lat.
  • Dołączyć do zgłoszenia listę poparcia zawierającą co najmniej 20 podpisów osób wspierających kandydaturę*

*Alternatywą dla listy poparcia jest rekomendacja Młodzieżowej Rady Gminy/Powiatu lub samorządu szkoły/uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży.

  • Aktywnie działać na rzecz środowiska młodzieżowego.
  • Wyrazić zgodę na kandydowanie.
  • Zgłoszenia do udziału w Sejmiku można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  • Kandydaturę może zgłosić wyłącznie osoba, której dotyczy zgłoszenie.

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na naszej stronie internetowej - Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego - Samorząd Województwa Opolskiego

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się tutaj - https://formularz.opolskie.pl/index.php/477165?lang=pl

PDFPrezentacja pdf wyborów – Grafika Młodzieżowy Sejmki WO.pdf