||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH

 

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH

Gmina Świerczów w dniu 8 listopada 2024r. złożyła do Wojewody Opolskiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2. Na lata 2021-2025” – Priorytet 3.
Dnia 26 lutego br. uzyskano informację z Opolskiego Kuratorium Oświaty, że pozytywnie oceniono złożony wniosek i Gmina uzyska dofinansowanie do Szkoły Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie oraz do Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerczowie (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach otrzymała dofinansowanie z tego programu w roku 2021).
Pozyskane środki to kwota 7.000 zł co stanowi 80% wartości projektu, pozostałe 20% tj. 1.750 zł stanowią środki własne Gminy Świerczów.
Księgozbiory bibliotek szkolnych z naszej Gminy zostaną wzbogacone o nowe egzemplarze, a także nowości wydawnicze, które z pewnością wpłyną nie tylko na rozwój czytelnictwa, ale poprzez czytanie książek na rozwój dzieci i młodzieży.

Iwona Wilczyńska – Sekretarz Gminy