||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

RAPORT z „Konsultacji społecznych w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach”

RAPORT

z „Konsultacji społecznych w przedmiocie zamiaru likwidacji

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach”

 

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, informuję, co następuje:

Przedmiotem konsultacji społecznych było poznanie stanowiska mieszkańców obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach tj. z miejscowości: Miejsce, Bąkowice, Bielice, Gola, Grodziec i Wężowice oraz z przysiółków: Jaźwinka, Lipa i Skórze, w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach.
Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 29 stycznia 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy obwodu Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach tj. z miejscowości: Miejsce, Bąkowice, Bielice, Gola, Grodziec i Wężowice oraz z przysiółków: Jaźwinka, Lipa i Skórze, posiadający czynne prawo wyborcze.

Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania:

 1. jawnie na miejscu w trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach;
 2. korespondencyjnie.
 1. Wyniki głosowania:
 1. „ZA”                                      – 4 głosy;
 2. „PRZECIW”                           – 94 głosy;
 3. „WSTRZYMUJĘ SIĘ”             – 1 głos.

Liczba głosów nieważnych– 2 głosy.

Liczba mieszkańców biorących udział w w/w konsultacjach – 101.

 

 1. Wnioski zgłoszone z przeprowadzonych konsultacji na spotkaniu w świetlicy wiejskiej
  w Bąkowicach z dnia 29 stycznia 2024 r.:
 1. zorganizowanie  w budynku SP w Bąkowicach żłobka i przedszkola dla dzieci z całej Gminy  lub oddziałów pozamiejscowych szkolnych,
 2. dzieci z miejscowości Gminy Świerczów przewozić do szkoły do Bąkowic,
 3. dokonać podział dzieci w taki sposób, aby szkoła nadal funkcjonowała, lub w budynku szkoły utworzyć przedszkole lub klasy 1-3 i oddział przedszkolny,
 4. przekazać więcej informacji dla rodziców, o możliwościach wożenia dzieci do innych miejscowości na terenie Gminy,
 5. zmienić okręgi tak, żeby utrzymać szkoły w Dąbrowie i Bąkowicach, a budynek w Świerczowie  przystosować do przedszkola i żłobka,
 6. podzielić uczniów na szkoły z podziałem na klasy np. klasy 1-3 z całej Gminy do SPw Bąkowicach, klasy 4-6 do SP w Dąbrowie , a klasy 7-8  do SP w Świerczowie,
 7. zrównoważyć ilość dzieci w obwodach szkolnych, utworzyć przedszkole w SP w Bąkowicach i  utworzyć klasy 1-3 dla uczniów z całej gminy,
 1. zamiast rozbudowywać Szkołę w Świerczowie podzielić na nowo obwody na 3 szkoły
  w Gminie, a środki z projektu przeznaczyć na drogi np. na Jaźwinkę czy w Starościnie,
 2. utworzyć oddziały przedszkolne,
 3. utworzyć oddziały pozamiejscowe szkolne z uwzględnieniem SP w Bąkowicach,
 4. przeprowadzić zebrania w przedszkolu, celem poinformowania rodziców o stanie budynku, w którym mieści się przedszkole, jak również o propozycji zorganizowania przedszkola
  w Bąkowicach.

 

 

 

 Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                     Barbara Bednarz

 

załącznik:
PDFRAPORT z „Konsultacji społecznych w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach”