||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Informuję, że od dnia 19 lutego 2024 r. do 01 marca 2024 r. trwa nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu FEO 2021 – 2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Szczegóły na temat realizowanego naboru zamieszczone są na stronie internetowej https://namyslow.praca.gov.pl, oraz na https://www.facebook.com/PUPwNamyslowie