||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Honorowy Obywatel Gminy Świerczów

Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Świerczów" jest wyrazem uznania, nadawany osobom szczególnie
zasłużonym dla gminy w rozwój, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie
i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia
społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury i sportu

 

TADEUSZ BEZWERCHNY

UCHWAŁA NR XLIV/462/2023 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świerczów" - Panu Tadeuszowi Bezwerchnemu

PDFXLIV-462-2023 Honorowy Obywatel Gminy.pdf