||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o realizacji programu fundusze europejskie na pomoc żywnościową 2012-2027 współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego plus – podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje, że w 2024 r będzie realizował Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Pomoc w ramach FEPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom uprawnionym bezpłatnie.

Osoby zainteresowane pomocą w takiej formie proszę o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście w siedzibie Ośrodka: Świerczów, ul. Brzeska 15 lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 4 19 61 23 wew. 20 w celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach skorzystania z takiej pomocy.

           Maria Bednarz

   Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świerczowie