||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce”

GOK w Świerczowie w okresie wrzesień 2022 – grudzień 2023 realizował zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce”, w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W ramach projektu zakupiono i zamontowano:

- drewnianą altanę wraz z 3 ławostołami,

- lampę hybrydową,

- siłownię zewnętrzną 3w1 tj. wahadło, biegacz, twister,

- urządzenia zabawowe: huśtawka ważka pojedyncza, zestaw kółko i krzyżyk + liczydło + tablica

- betonowy stół do gry w szachy i chińczyka oraz betonowego stół do gry tenisa stołowego,

- stojak na rowery,

- stację naprawy rowerów,

- 6 szt. betonowych ławek,

- kosz betonowy,

- 2 szt. gablot zewnętrznych,

- tablicę informacyjną w miejscu realizacji projektu.

Całkowity koszt operacji to 123 036,30 zł z czego dofinansowanie z programu wynosiło 90 000 zł. Realizacja wszystkich zadań ma na celu stworzyć przestrzeń aktywności rekreacyjnej i odpoczynkowej zarówno dla mieszkańców, odwiedzających jak i turystów. Okres zimowy nie sprzyja aktywnościom sportowym, podczas gdy wiosna wręcz zachęca do długich spacerów czy uprawiania sportu na powietrzu. Miejmy nadzieję, że wraz z nastaniem wiosny zdecydowanie zwiększy się ilość osób korzystających z zagospodarowanego terenu przy Kluczborskiej Strudze w Miejscu.  

Monika Słabik – instruktor GOK