||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjno - informacyjnych Urzędu Gminy

Miło jest nam poinformować, że w ramach poprawy dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy w Świerczowie zrealizowano kolejny obszar w ramach likwidacji barier architektonicznych polegający na wyznaczeniu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla matek/rodzin z dziećmi.
Ponadto w budynku (obok schodów na piętrze) znajduje się krzesło ewakuacyjne oraz mata bezpieczeństwa, jak również zostały zamontowane w toaletach lustra dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wyrażamy głęboką nadzieję, że wprowadzane zmiany oraz dodatkowe wyposażenie w budynku Urzędu Gminy umożliwi włączenie i/lub samodzielne funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami w załatwianiu spraw urzędowych.
Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy w Świerczowie, w ramach projektu Dostępny samorząd granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Iwona Wilczyńska-Sekretarz Gminy