||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Kolejne dofinansowanie na odbudowę zabytków

W sierpniu br. Gmina Świerczów złożyła 5 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. Dofinansowanie uzyskały 2 wnioskitj
1. Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie - 171 500,00 zł (szacowany koszt inwestycji 175 000 zł, w tym wkład własny 3 500 zł);
2. Dotacja na prace remontowe i renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce 426/1 w Świerczowie-14 700,00 zł (szacowany koszt inwestycji 15 000 zł, w tym wkład własny 300 zł).
Łączna wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 186 200,00 zł. Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie wynosi 98% kosztów realizacji zadań. Po otrzymaniu wstępnych promes inwestycyjnych, Gmina Świerczów przystąpi do dalszego etapu działań tj. podjęcia stosownych uchwał o udzielenie dotacji, zawarcie stosownych umów dotacji z Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace w kościele filialnym w Dąbrowie oraz osobą prywatną będącą właścicielem kapliczki w Świerczowie, a następnie rozpoczęcie procedur przetargowych celem wyłonienia wykonawców.

Iwona Wilczyńska Sekretarz Gminy