||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa dróg gminnych miejscowości Świerczów

W dniu 14 lipca 2023 r. Gmina Świerczów złożyła 2 wnioski dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych edycja szósta PGR. Dofinansowanie i uzyskał jeden wniosek tj. Przebudowa dróg gminnych miejscowości Świerczów na kwotę 2000 000 zł w obszarze inwestycyjnym: infrastruktura drogowa, Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa, kanalizacja deszczowa.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych Dołożonych w miejscowości Świerczów o długości około 900 metrów j, ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna i ul 40-lecia. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni na pełnej podbudowie, częściowe wykonanie odwodnienia i kanalizacji burzowej oraz budowę wodociągów, zjazdów na posesję i oświetlenia drogowego, ustawienie inteligentnych znaków drogowych. Szacowany koszt inwestycji 2040 900 zł, z tego 40 900 zł udział własny Gminy. Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie wynosi 98% kosztów realizacji zadań.

Realizacja inwestycji w latach 2024-2025.

 

Iwona Wilczyńska-Sekretarz Gminy