||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Renaturyzacja zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie

Bez tytułu.png

Zakończone zostały prace w zabytkowym parku w Dąbrowie zadanie pn. „Renaturyzacja zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie - stworzenie warunków do bytowania płazów” realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej.
W ramach zadania wykonano  roboty budowlane  obejmujące kompleksowe zagospodarowanie istniejącego zbiornika wodnego i terenu przyległego. Obszar parku uzupełniono o  nowe nasadzenia  drzew (12 szt.) oraz roślin wodnych. Powstały nowe ścieżki,  na  których ustawiono ławki (14 szt.), kosze na odpady (16 szt.), utworzono 14 stanowisk obserwacyjnych z tablicami  informacyjno – edukacyjnymi. Przy ścieżce wykonano pomost obserwacyjny, altanę, stojak na rowery, plac zabaw wyposażony w huśtawkę, huśtawkę ważkę i bujak na sprężynie.

Michał Hnat