||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

E-Usługi w Urzędzie Gminy

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o naszym najnowszym wdrożeniu e-Usług, dzięki którym można przesyłać do Urzędu Gminy Świerczów ponad 100 spraw za pomocą formularzy elektronicznych.
Na stronie internetowej https://swierczow.gmina.plus/ dostępne są wnioski i formularze.
Wśród nich m.in. można pobrać druki z Urzędu Stanu Cywilnego, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz wnioski z obszaru planowania przestrzennego. Druki można również wysłać do naszego Urzędu za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem ministerialnej strony https://www.gov.pl/
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

 

Iwona Wilczyńska – Sekretarz Gminy