||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki Kluczborska Struga w miejscowości Pieczyska

Programy-operacyjne-Rybactwo-i-Morze-2.png

W dniu 19.05.2023 r. nastąpiło podpisanie umowy między Wójtem Gminy – Panią Barbarą Bednarz a Marszałkiem Województwa Opolskiego – Andrzejem Bułą na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki Kluczborska Struga w miejscowości Pieczyska”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Całkowita wartość zadania wynosi 16 734,83 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 12 153,00 zł W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup: stołu piknikowego – ławostół betonowy parkingowego, lampy solarnej, stojaka rowerowego betonowego, tablicy informacyjnej. Celem podjętych działań jest wzrost atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej na obszarze Gminy Świerczów.

                                                                                   Mateusz Bieniek – Skarbnik Gminy