||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary

Trwają prace budowlane dla zadania pn. ”Uprządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej”. Obecnie wykonywane są końcowe roboty ziemne i układana jest sieć kanalizacyjna w drodze powiatowej nr 1129 O. Po wykonaniu prac na ul. Głównej zostaną skanalizowane pozostałe ulice w miejscowości Miodary.
Przewidywany termin wykonania robót m-c październik 2023r.
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg