||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

                                             

Rada Gminy Świerczów uchwałą  Nr XXXVII /404/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.  przyjęła program osłonowy
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program realizowany jest w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

CEL PROGRAMU
Celem programu jest wsparcie świerczowskich seniorów 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia poprzez: dostęp do tzw.”opieki na odległość”, która poprawi ich poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową programu są seniorzy- mieszkający na terenie gminy Świerczów w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

DZIAŁANIE W RAMACH PROGRAMU
Moduł II
Mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu. Opaska pozwala na szybkie nawiązanie połączenia alarmowego przy pomocy SOS, który odbierany jest poprzez wyspecjalizowany zespół pracowników. Daje możliwość nawiązania połączenia głosowego bezpośrednio z opiekunem, ma także wbudowany moduł GPS oraz inne właściwości pozwalające kontrolować stan zdrowia. Celem opaski jest zapewnienie Seniorowi bezpieczeństwa, który zamieszkuje samodzielnie  lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparci. W roku 2022 zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa dla seniorów i będzie w dalszym ciągu kontynuacja w 2023 r.                                                                                            

                                                                                                Kierownik GOPS Maria Bednarz

                                                                                                                 Kierownik GOPS