||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE - uroczysty odbiór budynku Urzędu Gminy w Świerczowie

                                    

 

W dniu 29 grudnia 2022 roku nastąpił uroczysty odbiór budynku Urzędu Gminy w Świerczowie. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: Wojewoda Opolski Pan Sławomir Kłosowski, Poseł Na Sejm RP Pani Katarzyna Czochara, Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Wilczyński, Starosta Powiatu Namysłowskiego Pan Konrad Gęsiarz, Proboszcz Parafii pw Św. Anny w Bąkowicach ks. Andrzej Jaremko, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siemysłowie ks. Piotr Bałtarowicz oraz Radni i Sołtysi Gminy Świerczów.
Projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego – rozbudowa budynku”- zrealizowany został w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE”.
 W trakcie przebudowy z rozbudową budynku Urzędu Gminy Świerczów oprócz zmiany programu użytkowo-funkcjonalnego priorytetowe założenia dotyczyły poprawy bezpieczeństwa i maksymalnego wykorzystania OZE - odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie udało się zaprojektować bezkolizyjne ciągi komunikacyjne spełniające najwyższe normy ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego: zgodną z normą klatkę schodową, szerokość korytarzy, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz wyposażenie w nowoczesne hydranty wewnętrzne. Istotna poprawa nastąpiła w zakresie dostępu do Urzędu osób niepełnosprawnych. I tak wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz windę, która daje wyższy komfort użytkowania w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. Budynek w części parterowej wyposażono w ogrzewanie podłogowe co poprawiło funkcjonalność pomieszczeń. Jednak takie rozwiązanie z uwagi na istniejące drewniane stropy można było zastosować tyko na parterze. Obiekt zasila pompa ciepła glikol-woda z dolnym źródłem w postaci wymiennika gruntowego składającego się z 7 sond pionowych o głębokości do 100m. Dzięki temu możliwe jest osiąganie wydajności do 38kW. Jednocześnie obiekt posiada centralną wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i pompą ciepła typu powietrze-powietrze. W części elektrycznej również zastosowano energooszczędne oświetlenie ledowe oraz zastosowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 25kW która w normowych warunkach możne wyprodukować 25000kWh energii co również poprawi bilans energetyczny użytkowanego obiektu.
Wartość końcowa zadania wraz z nadzorem, dokumentacją techniczną i wkładem własnym Gminy Świerczów wyniosła 3.092.008,87zł. z czego dofinansowanie projektu wyniosło 2.430.000,00zł.

 

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

                                                                                                                      Justyna Krasoń