||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

 

W listopadzie br., Wójt Gminy Świerczów- Barbara Bednarz, wręczyła sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami dla dzieci i młodzieży Gminy Świerczów. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów użyczenia na okres dwóch lat zawartych z osobami, które zakwalifikowały się do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w projektu.
Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Justyna Krasoń