||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Świerczów na ukończeniu

 

W miesiącu grudniu został zaplanowany odbiór zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego – rozbudowa budynku”- realizowane w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE”. Zostało uruchomione ogrzewanie z pompy ciepła. W chwili obecnej trwają prace porządkowe oraz prace związane z uruchomieniem windy, oświetlenia, instalacji fotowoltaicznej oraz centrali komputerowej (serwerownia).  Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji wymaganej do odbioru budynku przez stosowne organy.
Do końca bieżącego roku Urząd będzie funkcjonował w obecnej lokalizacji (tj. budynek GOK), a z początkiem nowego roku wróci do swojej macierzystej siedziby. Mieszkańcy zostaną powiadomieni o terminie zmiany siedziby.

Michał Hnat