||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Poznaj Polskę

W dniu 28 września 2022r. została podpisana pomiędzy Wójtem Gminy Świerczów Panią Barbarą Bednarz a Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki Panem Wojciechem Kondrat i Panem Michałem Wujek umowa na przygotowanie i przeprowadzenie do 15 grudnia 2022r. wycieczek szkolnych zorganizowanych przez Dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
Wartość dofinansowania 25 564,00 zł, koszt własny gminy 8 092,00 zł.

 

Sekretarz Gminy – Iwona Wilczyńska