||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka zakończona w sołectwie Bąkowice

Na terenie Gminy Świerczów trwa realizacja III edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W sołectwie Bąkowice zakończyła się już realizacja  zadania pn. „Zakup 2 namiotów wraz z zestawem ławek i stolików”. Celem tego przedsięwzięcia jest m.in.: zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców poprzez nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców. Zakupiono dwa namioty ze ścianami bocznymi o wymiarach 3mx6m i oknami panoramicznymi oraz 4 zestawy stalowo-drewniane (stół+2 ławki w jednym zestawie o rozmiarze 170 cm).
Zakup w/w sprzętu będzie służył mieszkańcom do spędzania wolnego czasu w ramach odpoczynku oraz wydarzeń (m.in. kulturalnych, sportowych)  wspierających integrację lokalnej społeczności. Oprócz powyższego trwają jeszcze realizacje zadań na terenach sołectw: Biestrzykowice – „Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” oraz Starościn – „Letnia Przystań dla mieszkańców”. Ostateczny termin zakończenia zadań upływa 31.10.2022 r.
Pozostałe sołectwa zrealizowały zadania w latach 2020-2021.
Na każde z tych zadań otrzymano dofinansowanie w kwocie 5 000 zł, natomiast wkład własny w wysokości 1 250 zł został zabezpieczony w budżecie Gminy Świerczów na 2022 rok.

 

Skarbnik Gminy – Mateusz Bieniek