||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Fundusz społeczny.png

W dniu 20 lipca 2022 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na  „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina”. W wyniku czego do dnia 28 lipca 2022 r. wpłynęło 9 ofert. Obecnie trwa procedura  rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłaniającego dostawcę na sprzęt komputerowy. Z chwilą podpisania umowy z dostawcą, zostanie wszczęta procedura przekazywania sprzętu komputerowego dla dzieci. Przewidywany termin dostarczenia sprzętu komputerowego przez dostawcę planowany jest do dnia 8 września 2022 r. Do końca września planuje się rozdysponowanie sprzętu komputerowego dzieciom i młodzieży.

                                                                                                                          Justyna Krasoń