||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi Biestrzykowice-Dąbrowa

flaga i godło.png

W dniu 11 lipca 2022 r. rozpoczęły się prace przy inwestycji dot. przebudowy drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym na ww. odcinku. Wg tymczasowych ustaleń planowany termin zakończenia robót szacuje się na wrzesień br. Przebudowa będzie polegać na rozbiórce istniejącego pasa, robotach pomiarowych, ziemnych, wykonaniu podbudowy, przepustów i rowów, nawierzchni jezdni oraz mijanek, oznakowania oraz kanału technologicznego. Gmina Świerczów na to zadanie uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi 2.432.978,66 zł  natomiast kwota dofinansowania wynosi: 1.216.489,33 zł.

Proszę o niekorzystanie z ww. odcinka drogi na czas robót (za wyjątkiem właścicieli nieruchomości).

Barbara Bednarz

Wójt Gminy Świerczów