||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE

Ruszyły pełną parą roboty budowlane w zakresie projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE" zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego rozbudowa budynku" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca robot: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórczo-Usługowe "REM-BUD" z Rybnej rozpoczęło realizację inwestycji od rozbudowy budynku Urzędu Gminy, w tym budowy nowego wejścia i szybu windy. Umowa przewiduje realizację inwestycji w ciągu 13 miesięcy, jednakże wykonawca bardzo optymistycznie postrzega roboty i twierdzi jeśli front robót będzie przebiegał nadal tak sprawnie to nawet zdecydowanie wcześniej zakończy, tj. do końca roku kalendarzowego - z czego najbardziej cieszą się pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, gdyż na czas remontu przeniesiono Urząd Gminy.

Justyna Krasoń