||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Rządowy Fundusz Polski Ład

 

Gmina Świerczów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, złożyła 5 wniosków na łączną kwotę 26,5 mln zł, w tym wkład własny na kwotę 1 min 765 tys. zł.
1.W ramach II edycji Polski Ład, Gmina złożyła 3 wnioski na zadania:
    1) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.". Deklarowana wartość inwestycji we wniosku to 5 mln zł. Wkład własny wynosi 250 tys. zł. Poziom dofinansowania na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną to 95 proc. wartości zadania.
    2) "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury i zagospodarowaniem terenu.". Deklarowana wartość inwestycji we wniosku to 6,5 mln zł. Wkład własny wynosi 975 tys. zł. Poziom dofinansowania na infrastrukturę edukacyjną to 85 proc. wartości zadania.
   3) "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świerczów.. Deklarowana wartość inwestycji we wniosku to 8 mln zł. Wkład własny wynosi 400 tys. zł. Poziom dofinansowania na infrastrukturę drogową to 95 proc. wartości zadania. 
2. W ramach III Edycji PGR Polski Ład, Gmina Świerczów złożyła 2 wnioski na zadania:
   1) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości.
Miejsce poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.". Deklarowana wartość inwestycji we wniosku to 2 mln zł. Wkład własny wynosi 40 tys. zł. Poziom dofinansowania na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną to 98 proc. wartości zadania.
   2) "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świerczów.. Deklarowana wartość inwestycji we wniosku to 5 mln zł. Wkład własny wynosi 100 tys. zł. Poziom dofinansowania na infrastrukturę drogową to 98 proc. wartości zadania.

Złożone wnioski mają na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Świerczów

Justyna Krasoń