||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice - Dąbrowa

RFRD2.jpeg

 

Gmina Świerczów w dniu 16.02.2022 r. uzyskała akceptację Prezesa Rady Ministrów, który zatwierdził wniosek rekomendowany do dofinansowania w województwie opolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa", w kwocie 1.387.799,71 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.

Długość planowanej przebudowy drogi wynosi 2,9 km. Na odcinku przebudowywanej drogi zostanie wykonana jezdnia z mijankami, wraz z gruntowym poboczem. W miesiącu marcu zostanie podpisana umowa z Wojewodą Opolskim. Po podpisaniu umowy uruchomiona zostanie procedura zamówień publicznych.

 

Magdalena Tomczyk