||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pierwsza edycja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Świerczów otrzymała wsparcie na realizację dowolnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym w kwocie 500 000 zł.  Wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym całkowita kwota do dyspozycji wyniosła 500 304,60 zł. Środki te zostały przeznaczone na dotacje inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska oraz kultury. Kwotę 66 420,00 zł przeznaczono na udzielenie dotacji inwestycyjnej dla Samorządu Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w zakresie tego zadania. Środki w wysokości 93 823,20 zł zostały przeznaczone bezpośrednio dla mieszkańców naszej Gminy jako udzielone wsparcie w postaci dotacji na zadania związane z dofinansowaniem kosztów zakupu i montażu ekologicznych indywidualnych źródeł ciepła, pomp ciepła oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Program ten będzie również kontynuowany w roku 2022. Natomiast pozostałą kwotę tj. 340 061,40 zł przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” oraz „Adaptacja Sali GOK na rybackie centrum Edukacyjno – Kulturalne”. Dzięki otrzymanym środkom można było rozszerzyć program realizowanych zadań inwestycyjnych w roku bieżącym.