||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

III EDYCJA MARSZAŁKOWSKIEJ INICJATYWY SOŁECKIEJ

Sołectwa z Gminy Świerczów z sukcesem wzięły udział w ostatnich dwóch edycjach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Dzięki pozyskanym środkom udało się wykonać wiele różnych przedsięwzięć, o które wnioskowali mieszkańcy. Do tej pory Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wzięło udział 8 sołectwa (Dąbrowa, Miejsce, Świerczów, Zbica w 2020 r., Grodziec, Gola, Miodary, Wężowice w 2021 r.) W roku 2022 planujemy złożyć wnioski dla pozostałych sołectw, które jeszcze nie otrzymały wsparcia (Bąkowice, Biestrzykowice, Starościn). Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił już nabór do 3 edycji Marszałkowskiej Inicjatyw Sołeckiej. Tak jak w poprzednich latach każde sołectwo może ubiegać się o środki w wysokości 5 000,00 zł. Natomiast wkład własny (20%) czyli po 1 250,00 zł dla każdego sołectwa został zabezpieczony ze środków budżetu Gminy Świerczów. W związku z powyższym serdecznie zachęcam mieszkańców, sołtysów i rady sołeckie z tych miejscowości do przeanalizowania potrzeb poszczególnych sołectw i podjęcia stosownych uchwał w nieprzekraczalnym  terminie do 20 stycznia 2022. Urząd Gminy musi następnie stosowny wniosek złożyć do końca stycznia 2022 r.

Skarbnik Gminy – Mateusz Bieniek