||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne” - „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”

loga_rybactwo_opolszczyzna_Unia_europejska.png

Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy realizacji zadania pod nazwą „Adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne” związane z realizacją operacji w ramach działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonych na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Termin zakończenia prac upływa 15 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji wykonano konstrukcję żelbetową antresoli, balustrady, schody, oświetlenie, zamontowano lustra, gabloty oraz zakupiono wyposażenie zawarte w ofercie przetargowej, tj. podesty sceniczne umożliwiające tworzenie widowni, 4-osobowe ławki, sprzęt nagłośnieniowy w postaci: miksera, głośników, przenośnej mównicy, 4 zestawów mikrofonów bezprzewodowych i baner promujący Gminę Świerczów jako ważnego ośrodka produkcji popularnego na polskim rynku karpia. Dodatkowo oczekuje na dostawę dodatkowe wyposażenie takie jak: laptop, rzutnik z ekranem, krzesła i stoły konferencyjne, parawany i witryny na czasopisma i książki. W późniejszym terminie sala GOK wyposażona zostanie w 4 tablice prezentujące największe gospodarstwa rybackie oraz zostanie wydany album i broszura promująca nasze gospodarstwa rybackie. 
                                                                                       
                                                                                                                                                            Dyrektor GOK Tadeusz Bezwerchny