||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ADAPTACJA SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIERCZOWIE NA RYBACKIE CENTRUM EDUKACYJNO – KULTURALNE” - „BUDOWA ANTRESOLI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚWIERCZOWIE

loga_rybactwo_opolszczyzna_Unia_europejska.png

 

W dniu 27 lipca 2021 r. przekazano plac budowy do realizacji zadania pod nazwą „Adaptacja sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na rybackie centrum edukacyjno – kulturalne” związane z realizacją operacji w ramach działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonych na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 27 lipca 2021 r. podpisano umowę z wykonawca, którym jest „RADEX BIS Sp. z o.o. z Brzegu. Wartość zadania po przetargu wynosi 212.514,15 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu PO Rybactwo i Morze wynosi 75%. Jak już wcześniej pisano w sali widowiskowej powstanie antresola, która oprócz funkcji małej salki do prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych będzie wykorzystywana do zwiększenia ilości miejsc podczas większych imprez kulturalnych. Przewidziany termin zakończenia prac to cztery miesiące po podpisaniu umowy, tj. 27 listopada 2021 r.

Dyrektor GOK Tadeusz Bezwerchny