||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi w m. Grodziec, dz. nr 204, 205

 

 

Dnia 16.06.2021 r. Gmina Świerczów podpisała umowę z firmą P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Grodziec, dz. nr 204, 205”. Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (warstwy z tłucznia 0-31,5 oraz tłucznia (0-63), wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej (warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i warstwy wiążącej o grubości 4 cm), wykonanie pobocza gruntowego z kruszywa, montaż studzienek ściekowych, montaż i zakup oznakowania oznakowania o zasilaniu solarnym, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Wartość zadania wynosi 203.752,63 zł. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie stanowi kwotę 142.626,84 zł, natomiast udział Gminy w zadaniu wynosi 61.125,79 zł. Długość wykonywanego odcinka wynosi 228 m. Planowany termin zakończenia prac 16 października 2021 r. Ze względu na trwające w okresie letnim żniwa, prace mogą trwać w godzinach popołudniowych, aby dla rolników i mieszkańców było to najmniej uciążliwe. W dniu 07.07.2021 r. został przekazany teren budowy na realizację zadania wykonawcy firmie „DOMAX”. Inspektorem nadzoru budowlanego z ramienia gminy jest Biuro Konsultingowo-Projektowe „LECH-DESIGN” – p.  Leszek Chuchro.

grodziec.jpeg

Ponadto w miejscowości Grodziec została udrożniona kanalizacja deszczowa. Kanalizacja została wyczyszczona specjalistycznym pojazdem WUKO. Wąż, który pod dużym ciśnieniem tłoczy wodę, rozbijając i wypłukując zanieczyszczenia oraz zatory, został wprowadzony do kanalizacji. Odpowiedni strumieni wody, pozwolił wypłukać zalegające osady z rur kanalizacyjnych. Dzięki naprowadzeniu strumienia wody pod dużym ciśnieniem zostały usunięte takie nieczystości jak piasek czy kamienie. W związku z tym, iż do udrażniania tą metodą nie używa się żrących środków chemicznych, jest to metoda przyjazna środowisku. Czyszczenie ciśnieniowe to także dobre rozwiązanie profilaktyczne, stosowane w celu konserwacji i utrzymania w należytym stanie kanalizacji. Udrożnienie kanalizacji deszczowej poprawi w znacznym stopniu odpływ wód opadowych. Ostatnie prace odnośnie kanalizacji deszczowej w Grodźcu były wykonywane wg. mieszkańców ponad 20 lat temu. 

 

Magdalena Tomczyk