||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

OGRODZENIE PLACU REKREACYJNEGO W MIODARACH

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku rozpoczęły się prace przy ogrodzeniu placu rekreacyjnego we wsi Miodary. Mieszkańcy naszej wioski doszli do wniosku, że budowa ogrodzenia to istotny element placu rekreacyjnego, ponieważ wpływa to na bezpieczeństwo ich pociech oraz estetykę placu. Pierwszy etap przedsięwzięcia był finansowany z funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł. Obejmował on ogrodzenie od strony ulicy, wstawienie bramy dwu-skrzydłowej i bramki wejściowej. Natomiast drugi etap finalny udało się zrealizować w ramach programu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w ramach wniosku złożonego do realizacji na rok 2021. Z tych środków otrzymano dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł, a wkład własny w kwocie 1 250,00 zł pochodził z budżetu Gminy Świerczów. Sołtys wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami bardzo dziękują za wsparcie finansowe Samorządowi Województwa Opolskiego oraz za pomoc w kreowaniu ogrodzenia firmie TOSIEX z Dobrzenia Wielkiego.

 

Opracował: sołtys wsi Miodary – Rafał Sorokowski