||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KOMUNIKAT

PILNY KOMUNIKAT !!!

          Wójt Gminy Świerczów informuje, iż Urząd Gminy nie prowadzi żadnych kontroli za pośrednictwem firm zewnętrznych.
Kontrolerami z urzędu mogą być tylko pracownicy Urzędu Gminy Świerczów, działający na podstawie upoważnienia, które przy kontroli będą okazywać.
          W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Gminy Świerczów o czujność przy udostępnianiu swoich danych osobowych dla potencjalnych kontrolerów, podszywających się  pod pracowników Urzędu.
Jednocześnie proszę o zgłaszanie takich sytuacji do Urzędu Gminy lub na Policję. 

 

Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                                                                                Barbara Bednarz