||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

WNIOSEK DO MARSZAŁKOWSKIE INICJATYWY SOŁECKIEJ NA ROK 2021 ZŁOŻONY

Mając na uwadze fakt, że wszystkie 4 przedsięwzięcia (w sołectwach Dąbrowa, Miejsce, Świerczów, Zbica), które realizowane były w ubiegłym roku w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej zostały zakończone sukcesem – również w bieżącym roku Gmina Świerczów ubiega się o dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wobec tego w styczniu został złożony wniosek o dofinansowanie dla 4 kolejnych sołectw na łączną kwotę 20 000,00 zł (po 5 000,00 zł dla każdego). Jest to maksymalna wartość i maksymalna liczba sołectw dla których można w tym roku złożyć wniosek o dotację. Zgodnie z zasadami projektu wkład własny w kwocie po 1 250,00 zł dla każdego sołectwa został już zapisany w budżecie gminy na 2021 rok. Wobec powyższego wytypowano 4 sołectwa, które podjęły decyzje już w ubiegłym roku. Zatem na rok 2021 złożono wnioski na realizację zadań w następujących miejscowościach:

  1. Sołectwa Gola i Wężowice (zadanie wspólne) - Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171,
  2. Sołectwo Grodziec - Zakup i montaż huśtawki i urządzenia zabawowego na plac zabaw
  3. Sołectwo Miodary - Ogrodzenie placu kulturalno-rekreacyjnego

Wyrażam ufność, że proponowane przedsięwzięcia uzyskają akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i już niedługo  będzie można przystąpić do ich realizacji. W kolejnym roku 2022 planujemy złożyć wnioski dla pozostałych sołectw, które jeszcze nie otrzymały wsparcia (Bąkowice, Biestrzykowice, Starościn). Serdecznie zachęcam mieszkańców, sołtysów i rady sołeckie z tych miejscowości do przeanalizowania potrzeb poszczególnych sołectw aby w kolejnym roku złożyć do Urzędu Gminy odpowiedni wniosek o realizację przedsięwzięć, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2022 rok i aby wszystkie sołectwa z naszej gminy otrzymały środki na realizację oczekiwanych przedsięwzięć.   

         Wójt Gminy Świerczów

                                                                                               Barbara Bednarz