||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Nie – Sami – dzielni”

Gmina Świerczów ponownie podjęła współpracę i wspólne działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywoływanych nim sytuacji kryzysowych.  W dniu 23 listopada 2020r. Wójt Gminy Świerczów Barbara Bednarz podpisała z Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu porozumienie dotyczące działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałania, zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych planowanych do realizacji w ramach Projektu  pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby  niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie będzie realizowane przez okres 2 miesięcy, począwszy od 1 grudnia 2020 roku. Programem objęto 80 osób, dla których  przez 7 dni w tygodniu dowożony jest gorący posiłek. Wsparcia udzielono dla osób starszych i niepełnosprawnych. Posiłki są przygotowywane i dostarczane przez Restaurację Świerczów.

Dzięki realizacji tego projektu udzielono pomocy w tak trudnych czasach panującej pandemii zarówno potrzebującym mieszkańcom, jak również restauratorowi -lokalnemu przedsiębiorcy.

                                                                                                                         

Maria Bednarz

Kierownik GOPS