||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wyniki etapu miejsko - gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2023/2024

    

Wyniki etapu miejsko - gminnego

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Od 1 do 9 lutego 2024 r. w Gminie Świerczów, po raz kolejny, organizowany był miejsko – gminny etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu. Do zadań konkursowych przystąpili szczególnie uzdolnieni uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Świerczów. Konkursy odbywały się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach oraz w Szkole Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie.

 

 

                   Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

                                                    w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Ilość uzyskanych punktów

Ilość uzyskanych punktów w %

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń

1.

Tomasz Witaszewski

29

72,50

Szkoła Podstawowa

im. Polskich Górali w Dąbrowie

 

 

                  Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

                                                   w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Ilość uzyskanych punktów

Ilość uzyskanych punktów w %

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń

1.

Radosław Mandziuk

66

66

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
w Bąkowicach

2.

Arkadiusz Odrzywolski

50

50

Szkoła Podstawowa

im. Polskich Górali w Dąbrowie

3.

Tomasz Witaszewski

49

49

Szkoła Podstawowa

im. Polskich Górali w Dąbrowie

 

          Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

                                              w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Ilość uzyskanych punktów

Ilość uzyskanych punktów w %

Nazwa szkoły, do której

uczęszcza uczeń

1.

Agata Groblica

29

72,50

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
w Bąkowicach

2.

Weronika Kaźmierczak

21

52,50

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
w Bąkowicach

3.

Tomasz Witaszewski

21

52,50

Szkoła Podstawowa im. Polskich Górali w Dąbrowie

4.

Zofia Hrycyszyn

13

32,50

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
w Bąkowicach

 

                    Wyniki etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

                                                   w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Ilość uzyskanych punktów

Ilość uzyskanych punktów w %

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń

1.

Tomasz Witaszewski

31

77,50

Szkoła Podstawowa

im. Polskich Górali w Dąbrowie

2.

Agata Groblica

30

75

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
w Bąkowicach

3.

Weronika Dworecka

18

45

Szkoła Podstawowa

im. Polskich Górali w Dąbrowie

4.

Radosław Mandziuk

9

22,50

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki
w Bąkowicach