||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji