||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI POWOŁANEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2024 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

załącznik:PDFProtokół.pdf