||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW” W 2024 R.

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE
„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW”
W 2024 R.

 

 

Nazwa oferenta:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie,
46-112 Świerczów, ul Brzeska 48

Nazwa zadania publicznego:

„Piłkarska Gmina Świerczów”

Wysokość przyznanych środków publicznych:

55 000,00 zł

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów

  mgr Barbara Bednarz