||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

„Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce”

lgr.jpeg

 

W dniu 20 września 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie, podpisał  umowę na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce” w ramach działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach celu propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonych na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Operacja wpisuje się również w Lokalną Strategię Rozwoju RLGD "Opolszczyzna" w Przedsięwzięcie 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek.

Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki "Kluczborska Struga" w miejscowości Miejsce stworzy przestrzeń aktywności rekreacyjnej i odpoczynkowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Zarówno mieszkańcom, odwiedzającym jak i turystom, zostanie udostępnione miejsce do odpoczynku i spędzania wolnego czasu. W ramach zadania na działce przy boisku sportowym zostanie posadowiona drewniana altana wolnostojąca wraz z wybrukowaniem terenu pod altanę, wyposażoną w 3 ławostoły, zamontowane zostaną: lampa/latarnia hybrydowa (lampa solarna z turbiną wiatrową),  stacja naprawy rowerów, urządzenia zabawowe (huśtawka „Ważka”, zestaw kółko i krzyżyk + liczydło + tablica do rysowania),  siłownia plenerowa (3W1 - wahadło, biegacz, Twister), stół betonowy do gry w szachy i chińczyka, stół betonowy do gry w tenisa stołowego, 6 półokrągłych ławek betonowych, betonowy kosz śmietnikowy, stojak na rowery, 2 gabloty zewnętrzne (źródło ogólnej wiedzy na temat walorów turystycznych okolicy oraz tradycji i kultury rybackiej, tablicę informacyjną.
Całkowity koszt zadania to 106.375,71 zł, z czego dofinansowanie z UMWO w wysokości 90.000 zł.

                                                                              Dyrektor GOK Tadeusz Bezwerchny