||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Izba Rybacka w Miejscu

                                     lgr.jpeg
   
 

Izba Rybacka w Miejscu

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce” zrealizowano w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Po dłuższej przerwie wymuszonej pandemią koronowirusa ponownie udostępniana jest dla mieszkańców gminy i nie tylko Izba Rybacka w Miejscu. W miesiącu czerwcu obiekt gościł m.in. uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Świerczowa oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki z Bąkowic. Podczas spotkania przyrodniczo-edukacyjno-dydaktycznego zaprezentowane zostały dzieciom ze szkół i przedszkola walory przyrodnicze krajobrazu gminy Świerczów oraz stawów hodowlanych, a także wiele ciekawych informacji na temat ryb a zwłaszcza karpia hodowlanego. Dzieci chętnie słuchały i odpowiadały na różne pytania o rybach. Z ogromnym zainteresowaniem przeglądały i czytały zgromadzone pomoce dydaktyczne i broszury na temat dziedzictwa kulturowego rybołówstwa
i akwakultury występującego na obszarze działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. Izba Rybacka stała się również atrakcyjnym miejscem turystycznym na mapie powiatu. Stowarzyszenie Porozumienie Namysłowskie podczas wycieczki rowerowej Namysłów-Pokój-Namysłów odwiedziło obiekt infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, przy okazji pogłębiając wiedzę na temat walorów miejscowego krajobrazu oraz stawów hodowlanych występujących na terenie gminy.

 

 

                                                                                                                      Justyna Krasoń