||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wniosek do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2023 złożony

                                               

marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg marszałek_woj_opolskiego.jpeg

 

Mając na uwadze fakt, że wszystkie dotychczasowe  przedsięwzięcia, które realizowane były w ostatnich trzech latach w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej zostały zakończone sukcesem – również w bieżącym roku Gmina Świerczów ubiega się o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji tego programu. W ramach edycji na lata 2023-2025 przewidziano zwiększenie wartości dofinansowania z 5 000,00 zł na 6 500,00 zł. Natomiast Gmina Świerczów przeznaczyła kwotę 6 500,00 zł na wkład własny do tych zadań tj. po 1 625 zł dla każdego sołectwa. W miesiącu styczniu został złożony wniosek o dofinansowanie dla 4 sołectw na łączną kwotę 26.000zł (po 6.500zł dla każdego). Zasady programu są takie same jak w latach poprzednich, tak więc, w okresie 3 lat z naszej gminy w danym roku o wniosek mogą starać się maksymalnie 4 sołectwa. W tym roku złożono wniosek dla czterech sołectw (Biestrzykowice, Grodziec, Starościn, Świerczów), na realizację następujących zadań, które zostały wskazane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich odbytych w styczniu b.r.:

  1. Sołectwo Biestrzykowice - Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji,
  2. Sołectwo Grodziec - Zagospodarowanie i wyposażenie terenu na działce nr 82/3,
  3. Sołectwo Starościn - Zagospodarowanie boiska sportowego
  4. Sołectwo Świerczów - Zagospodarowanie placu zabaw.

Wyrażam ufność, że proponowane przedsięwzięcia uzyskają akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i już niedługo  będzie można przystąpić do ich realizacji.

           Wójt Gminy Świerczów

                                                                                           Barbara Bednarz