||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 0050/ 16 /2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów