||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/ 15 /2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świerczów