||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Planowane nabory wniosków w ramach Działania 2.1 FEO 2021-2027

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dn. 28.02-28.03.2024 r. odbędą się 2 nabory wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Działania 2.1 Efektywność energetyczna programu Funduszy Europejskich Opolskiego 2021-2027 (zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków z dnia 18 grudnia 2023 r.).

Pierwszy z nich będzie skierowany do wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem unijnym dla projektów z zakresu efektywności energetycznej. W tym naborze projekty hybrydowe (PPP/EPC) uzyskają 5 dodatkowych punktów (niespełna 4% całkowitej puli punktów).

Drugi z naborów będzie przeznaczony wyłącznie dla projektów hybrydowych (PPP/EPC) – projekty realizowane w tej formule będą mogły uzyskać dofinansowanie. Tutaj maksymalna premia punktowa wyniesie 5 punktów – w zależności od stopnia zaawansowania realizacji w formule PPP (hybrydowej).

Oferujemy Państwu, we współpracy z Departamentem PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), wszechstronną pomoc w przygotowaniu projektów do wnioskowania  o dofinansowanie:

  • wsparcie merytoryczne – konsultacja koncepcji projektu, wskazanie koniecznych do podjęcia kroków, wstępna kalkulacja kosztów projektu;
  • dokumentację wzorcową, w tym zwłaszcza szablon analizy potrzeb i wymagań (APiW). APiW jest materiałem, którego opracowanie jest niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie projektu hybrydowego.

APiW umożliwia potwierdzenie, że planowany projekt jest projektem hybrydowym i może skorzystać z premii, czyli dodatkowych punktów. Szablon został opracowany wspólnie z instytucją zarządzającą woj. opolskiego – skorzystanie z niego spowoduje, że nie będziecie Państwo musieli opracowywać studium wykonalności dla projektu, APiW wystarczy. Szablon zawiera cześć opisową, jak i model finansowy. Został on opatrzony wyjaśnieniami i instrukcjami, które pomogą w przygotowaniu tego dokumentu;

  • szkolenie z tego, jak należy korzystać z ww. szablonu APiW;
  • indywidualne spotkania z Doradcą, który przygotował ww. szablon APiW (w ich trakcie będzie można omówić wstępnie wypełniony przez Państwa APiW);
  • dodatkowe wsparcie eksperckie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;

 

Jednocześnie informujemy, iż planujemy organizację spotkania informacyjnego w formie stacjonarnej w Opolu na temat planowanych naborów. Dokładny termin podany zostanie na stronie: www.funduszeue.opolskie.pl.

 

Po więcej informacji nt. projektów hybrydowych zapraszamy na www.ppp.gov.pl/czym-jest-projekt-hybrydowy/ .

ulotka PPP opolskie 2 TEAMSz PIFE 12.0_page-0001.jpeg