||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Programu Rewitalizacji

                                                                                                                                          Świerczów, 15.01.2024r.

 

Zaproszenie

 

       W związku z przystąpieniem do Gminnego Programu Rewitalizacji,   zapraszam  mieszkańców Gminy Świerczów oraz przedstawicieli instytucji z terenu gminy do udziału w spotkaniu w dniu 24 stycznia 2024r. o godz.17.00  do  Gminnego Ośrodka Kultury w  celu wyznaczenia granic  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Świerczów.

Wójt Gminy

Barbara Bednarz