||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wytyczne dla hodowców utrzymujących trzodę chlewną wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii