||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świerczów

Taryfy obowiązujące przez najbliższe 3 lata - PDFDecyzja GL.RZT.70.113.2023.pdf