||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROJEKT - LOKAL SOCJALNY

Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Świerczów.

 

 

         W związku z § 13 pkt 8  Uchwały Nr XXII/195/2013 Rady Gminu w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów zatwierdzam listę osób uprawnionych do przydziału lokalu:

1. Pan Tomasz Zabłocki.

.

                                                                                                                                                                                            Zatwierdzam  02.01.2024 r.

Wójt Gminy 

Barbara Bednarz

                                                                        

Informacja:

Odwołania należy składać do Wójta Gminy Świerczów w ciągu jednego miesiąca od daty podania informacji do publicznej wiadomości.