||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd” - Gmina Świerczów

Gmina Świerczów została laureatem III Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd w Polsce zajmując VII miejsce. Konkurs organizowany jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Jasionce przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polską Spółką Gazownictwa S.A., Metrolog Spółka z o.o., Polską Grupą Energetyczną S.A. W konkursie tym wyłaniane są i nagradzane samorządy najbardziej zaangażowane w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Sekretarz Gminy - Iwona Wilczyńska

 

IMG-20231221-WA0002.jpeg

IMG-20231220-WA0002.jpeg