||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary zakończona

 

 

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary zakończona

 

Zadanie pn. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia - „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim” w lokalizacji: Miodary” zrealizowane było w okresie od dnia 09.09.2022r. do dnia 08.12.2023r. W miesiącu listopadzie 2023r. Inspektorzy Nadzoru przy udziale Inwestora i Wykonawcy dokonywali wizji na miejscu sieci kanalizacyjnej i przepompowni w celu wstępnego odbioru robót i po przeprowadzonych wizjach w dniu 08.12.2023r. odbył się końcowy odbiór  robót budowlanych  przedmiotowego zadania.

Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rozdzielczej i ciśnieniowej o długości ponad 5 km. Ponadto wykonano sieciową przepompownię ścieków oraz 7 szt. przydomowych przepompowni ścieków. Wartość całego zadania wyniosła 5 029 689,61 zł, z czego roboty budowlane stanowiły kwotę 4 950 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma KOMPLEX Sp. z.o.o ul. Drzewieckiego 3, 46-100 Namysłów.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki złożonemu przez Gminę Świerczów wnioskowi w ramach II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Kwota dofinansowania wyniosła 4 702 500,00 zł, co stanowi 95% wartości wydatków dotyczących robót budowlanych. Wkład własny ze środków budżetu Gminy Świerczów na całość zadania to kwota 327 189,61 zł.

 

 

Michał Hnat

IMG-20231220-WA0005.jpeg

IMG-20231220-WA0007.jpeg

IMG-20231220-WA0008.jpeg

IMG-20231220-WA0009.jpeg